Skip to main content

Bob

As usual we don’t have any new (or old) crocs, the water level hasn’t changed, our raft is still crooked and Anton is roaming around the neighbourhood. The only thing we found last night was a mysterious snake caught on fishhook.

To be honest most of Borneo snakes are pretty mysterious to me, as the only species I can identify with 100% certainty and without the field guide are pythons and Acrochordus javanicus (the latter has coarse scales that resemble sandpaper). So it was probably a good idea I chose to specialise in crocs. With just 23 species worldwide and only 3 on Borneo the chances of identifying it right are a lot bigger.

The mysterious snake from last night doesn’t belong to the 3 species I easily recognize, so I’m guessing it’s Homalopsis buccata. Of course last week we also had a (completely different) mysterious snake that I though was H. buccata – turns out it was probably Enhyrdis enhydris. But I’m bound to get it right with the Homalopsis at some point! In the meantime, we’ve named the snake Bob.

Acrochordus javanicus

Releasing A. javanicus back into the water (next to our toilet)

The mysterious snake (possibly E. enhydris)

Homalopsis buccata (also known as Bob)


Jak zwykle nie mamy żadnych nowych (albo chociaż starych) krokodyli, poziom wody pozostaje bez zmian, tratwa wciąż się przechyla a Anton nadal kręci się po okolicy. Jedyne, na co wczoraj w nocy trafiliśmy to tajemniczy wąż.

W zasadzie większość tutejszych węży jest dla mnie tajemnicza, bo jedyne gatunki, co do których jestem 100% pewna to pytony i Acrochordus javanicus (który ma charakterystyczne chropowate łuski i przypomina w dotyku papier ścierny). Więc zrobiłam dość rozsądnie wybierając krokodyle, bo na świecie są tylko 23 gatunki. A na Borneo tylko 3. I stosunkowo łatwo je rozróżnić.

Wczorajszy tajemniczy wąż nie należy do gatunków, które umiem łatwo rozpoznać, więc obstawiam, że jest to Homalopsis buccata. Co prawda w zeszłym tygodniu też mieliśmy tajemniczego węża (wyglądającego zupelnie inaczej) i też początkowo obstawiałam, że to H. buccata. Później okazało się, że to raczej Enhydris enhydris. No ale kiedyś trafię z tym Homalopsis! A tymczasem naszego nowego węża nazwaliśmy Bob.

Comments