Skip to main content

Mesangat fishermen (film)

I'll be heading back to Mesangat in a few weeks, and will be back to regular posts about my crocodile adventures. So in the meantime, as a little taster of what I'm heading back to - a short video showing the fishing rafts in Mesangat. 


Za kilka tygodni wracam do Mesangat i na blogu znów zaczną się pojawiać regularne notatki on moich przygodach z krokodylami. A w międzyczasie, na zaostrzenie apetytu, krótki filmik pokazujący tratwy rybaków (i samych rybaków) na jeziorze Mesangat. I naszą tratwę. 

Comments