Skip to main content

Bahasa Kutai


I was beginning to suspect I've suddenly become an incredibly good (or lucky) crocodile hunter but last night we didn't get anything. I only spotted one croc and it ran away. And then it started to rain. So things are back to normal.

We started the survey late last night as Pak Yus came to visit and together with Irna (my new assistant from Yayasan Ulin), Pak Iwan and Pak Ing they were teaching me Bahasa Kutai. Since Suimah went back to Samarinda on Monday, nobody here speaks English. My Indonesian is hardly perfect but some knowledge of the local language might help streamline the surveys. Besides, Pak Yus still remembers how to count to two in Polish (jeden dwa) so it's only fair I learn some more Kutai.

I now know how to say 'please pass me the net/snare pole/plate/crocodile' tolong alakan legu/jeratan/pingan/buaya, 'I'm tired' aku kepai, 'boil rice' bejerang, 'boil water' terbus air, 'when are you leaving?' bila kejaba? plus a few other useful everyday expressions ('you're bald' awa gondul, 'it's a big crocodile' ini buaya bentong, 'pass me the hammer' tolong alakan tukul). Then it took a bit of time to explain to Pak Yus the concept of snow. I think my Bahasa is getting better already!


Już zaczynałam podejrzewać, że stałam się świetną łowczynią krokodyli (albo mam dużo szczęścia), ale wczoraj nic nie złapaliśmy. Widzieliśmy tylko jednego krokodyla, który zaraz uciekł. A potem zaczęło padać. Więc wszystko wróciło do normy.

Zaczeliśmy poszukiwania dość późno, bo odwiedził nas Pak Yus i razem z Irną (moją nowa asystentką z Yayasan Ulin), Pak Iwanem i Pak Ingiem uczyli mnie Bahasa Kutai. Sumiah wróciła do Samarindy w poniedziałek rano, więc nie ma tu nikogo, kto mówi po angielsku. Mój indonezyjski pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale znajomość lokalnego języka ułatwi nam pracę. Poza tym, Pak Yus wciąż pamięta jak się liczy do dwóch po polsku, więc wypada, żebym ja też nauczyła się trochę więcej Kutai.

Wiem już jak powiedzieć 'podaj mi proszę sieć/pętlę/talerz/krokodyla' tolong alakan legu/jeratan/pingan/buaya, 'jestem zmęczona' aku kepai, 'gotować ryż' bejerang, 'gotować wodę' terbus air, 'kiedy wyjeżdżasz?' bila kejaba?, plus jeszcze kilka innych zwrotów przydatnych w codziennym życiu ('jesteś łysy' awa gondul, 'to jest duży krokodyl' ini buaya bentong, 'podaj mi młotek' tolong alakan tukul). Tochę czasu zajęło nam też wytłumaczenie Pak Yus'owi co to jest śnieg. Myślę, że Bahasa już idzie mi lepiej!

Comments