Skip to main content

Mama croc


A few days ago I did a spotlight survey near the croc nest and got a bit worried when we didn't see a flash while passing by the camera traps. So this morning, before we left for Muara Ancalong, Pak Iwan and I went to check the cameras. Not only were they working fine, they caught some amazing photos!

Bit of an explanation for people not too familiar with crocodiles: Crocodylus siamensis is one of the rarest crocodile species in the world. Therefore it is pretty hard to find in the wild, and finding a nest – despite my recent adventures – is not easy either. Adult crocs are very shy and difficult to spot, so although we've seen a few here in Mesangat, they hide quickly and there's never enough time to take a good photo. We also never see them basking, so the only photos of adults we've had so far were taken while the animal was completely submerged. And I'm not aware of the existence of any photos of wild C. siamensis sitting on or guarding their nests. Certainly not from Indonesia.

But our camera traps not only gave us a confirmation that the nest belongs in fact to Siamese crocodile, but also the first photos of a wild adult Crocodylus siamensis basking on the nest! And generally being around all week.

Based on the nest mound dimensions this croc is about 2.5 m long. Pak Iwan and I are pretty proud of ourselves. And the croc. A fantastic (and very promising) end of the first survey week!

Adult Crocodylus siamensis on its nest

Crocodylus siamensis basking on its nest

Crocodylus siamensis guarding the nest (day)

Crocodylus siamensis guarding the nest (night)

Pak Iwan and me checking the camera traps


Kilka dni temu, kiedy szukałam krokodyli w okolicy gniazda, zauważyłam, że lampa błyskowa z ustawionej tam kamery się nie włącza. Wobec tego dziś rano, przed wyjazdem do Muara Ancalong razem z Pak Iwanem popłynęliśmy sprawdzić kamery. Okazało się, że nie tylko działają bez problemu, ale również zrobiły fantastyczne zdjęcia!

Małe wyjaśnienie dla osób mniej obeznanych w krokodylach: Crocodylus siamensis jest jednym z najrzadszych gatunków na świecie. Stąd dosyć trudno je znaleźć na wolności i znalezienie gniazda – pomimo moich niedawnych przygód – też nie jest proste. Dorosłe krokodyle są bardzo płochliwe i trudne do zobaczenia, więc pomimo iż w Mesangat widzieliśmy je już kilka razy, bardzo szybko się chowają i nigdy nie ma czasu by zrobić im dobre zdjęcie. Nigdy też nie widzimy ich w dzień, więc jedyne zdjęcia dorosłych krokodyli jakie do tej pory mieliśmy były zrobione w nocy, gdy zwierzęta były pod wodą. I nie są zbyt wyraźne. Nie słyszałam też o jakichkolwiek zdjęciach C. siamensis siedzących na gnieździe. Na pewno nie ma żadnych zdjęć tego typu z Indonezji.

Aż do dziś. Bo nasze kamery nie tylko potwierdziły, że gniazdo należy do krokodyla Sjamskiego, ale również dały nam pierwsze zdjęcia dorosłego dzikiego Crocodylus siamensis siedzącego na gnieździe! I generalnie kręcącego się przez cały tydzień po okolicy.

Na podstawie wymiarów gniazda sądzimy, że ten krokodyl ma około 2,5 m długości. Pak Iwan i ja jesteśmy z siebie dość dumni. A jeszcze bardziej z krokodyla. Wspaniałe (i bardzo obiecujące) zakończenie pierwszego tygodnia badań!

Comments

Post a Comment