Skip to main content

Sekgoy


The water level is high so yesterday we went to Kepala Sekgoy, the furthest location I've ever been from the raft. The fishermen say it's the area where they see a lot of large crocs, both Siamese and tomistoma. It's also near the place where a couple of fishermen have been recently approached by a large C. siamensis. Pak Edi and I are probably not the team to capture such animals, but crocodile research is not always about catching.

We didn't find any crocs in Sekgoy. But we found Pak Brahim and a lot of ants. Pak Brahim is one of the fishermen I know from Mesangat and also the best croc hunter in the area. In his younger days he used to hunt C. siamensis for skins, now he's fishing for ikan toman (Channa sp.) - a large invasive fish species. Pak Brahim hasn't been around much lately as he's been fishing in remote locations and sleeping in his boat. But he promised me he'll come back and help me catch more tomistomas.

As we were pushing through a lot of flooded grasslands and thick shrubs to get from Sekgoy to Nusa Palong area I suddenly looked down to find myself covered in ants. The flood has caused all the spiders, ants and other insects to move up to the tips of the grass straws and leaves that stick above the surface. And pushing a boat through them means the person sitting in the front is inadvertently collecting all these animals. That person is usually me. So I've spent a good 15 minutes trying to pick all the ants off my clothes, arms, face and hair and feeling uneasy about the number of spiders I found sitting in the boat with me. But just as I was about to give up and go back to the raft to shower and hide under my new mosquito-proofed net, I realised it could have been much worse. It could have been nocturnal wasp season. And in comparison to that, a few (dozens of) ants are not really a problem. So we surveyed on.

The only crocs we found – and caught – were some more baby C. siamensis as we were passing by the nest location on our way back. But it's better than nothing.

Ikan toman

Sekgoy

Sun setting over Sekgoy

Examining the baby C. siamensis


Poziom wody znów się podniósł, więc wczoraj popłynęliśmy do Kepala Sekgoy, części Mesangat położonej najdalej od naszej tratwy. Rybacy twierdzą, że jest tam dużo dorosłych krokodyli, zarówno Sjamskich jak i tomistom. I jest niedaleko od miejsca, gdzie kilku rybaków niedawno spotkało dużego C. siamensis. Pak Edi i ja raczej nie jesteśmy drużyną przystosowaną do łapania takich zwierząt, ale badanie krokodyli nie polega wyłącznie na ich łapaniu.

Nie znaleźliśmy żadnych krokodyli w Sekgoy. Ale za to znaleźliśmy Pak Brahima i dużo mrówek. Pak Brahim jest jednym z rybaków, których znam z Mesangat i jest również najlepszym łowcą krokodyli w okolicy. W młodości polował na C. siamensis na skóry, teraz łapie ikan toman (Channa sp.) - inwazyjny gatunek dużej ryby. Ostatnio za bardzo nie widzieliśmy Pak Brahima, bo łowi ryby w odległych częsciach Mesangat i nocuje na swojej łodzi. Ale obiecał mi, że wróci na tratwy i pomoże mi złapać trochę tomistom.

Kiedy przepychaliśmy naszą łódkę przez zalaną łąkę i gęste krzaki by dotrzeć z Sekgoy do Nusa Palong, nagle spojrzałam w dół i zauważyłam, że jestem cała w mrówkach. Woda sprawiła, że wszyskie pająki, mrówki i inne owady schroniły się na końcówkach liści i gałązek wystających z wody. I przepychanie łódki przez te gałązki powoduje, że wszyskie te zwierzęta lądują na osobie siedzącej z przodu. Zwykle to ja jestem tą osobą. Więc spędziłam kolejne 15 minut usiłując pozbyć się mrówek z mojego ubrania, rąk, twarzy i włosów, i czując się bardzo niepewnie po zauważeniu sporej ilości pająków siedzących ze mną w łódce. Ale kiedy byłam już bliska poddania się i wrócenia na tratwę by wziąć prysznic i schować się pod moją nową moskitierą zrozumiałam, że mogło być znacznie gorzej. To mógł być sezon nocnych os. A w porównianiu z nimi, kilka (tuzinów) mrówek to naprawdę nie jest problem. Więc kontynuowaliśmy poszukiwania.

Jedyne krokodyle, które znaleźliśmy – i złapaliśmy – to jeszcze kilka małych C. siamensis znalezionych o okolicy gniazda w drodze powrotnej. Ale to lepsze niż nic.

Comments